small1

O kancelarii

SPECJALIZACJA

Od wielu lat obserwuje się w Polsce dynamiczny rozwój podmiotów prowadzących  działalność leczniczą. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zarówno w ramach systemu (finasowanie przez NFZ) jak i poza systemem związane jest z licznymi uregulowaniami prawnymi, które z uwagi na specyfikę materii której dotyczą wymagają profesjonalnego podejścia.

Kancelaria Radców Prawnych Kocańda & Marek specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym w wymiarze interdyscyplinarnym. W ramach przedmiotowej specjalizacji świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie: obsługi kontraktów z płatnikami świadczeń gwarantowanych, w tym w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym i sądowo – administracyjnym, jak również spraw sądowych z tytułu błędów medycznych. Kancelaria zajmuje się opiniowaniem umów w sprawie badań klinicznych, problematyką prawa pracy w ochronie zdrowia oraz wszelkimi zagadnieniami, związanymi z wykonywaniem zawodów medycznych.

 

DOŚWIADCZENIE

Radcowie prawni Kamila Kocańda oraz Bartłomiej Marek świadczą obsługę prawną największych w województwie świętokrzyskim szpitali, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, jak również innych podmiotów leczniczych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Kontakt

Kocańda & Marek
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Warszawska 30/11 
25-312 Kielce 
tel.: 691 399 389
tel.: 889 451 853
e-mail: biuro@kancelariadpl.pl